Programe

Case de tip Familial

“Casa de tip familial” este un serviciu social care are drept  misiune asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, creştere, educaţie, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării  familiale şi socio-profesionale.

Plasament Familial

Programul vizează copiii abandonaţi din judeţul Mureş și oferă acestora, prin intermediul  plasamentului familial, dreptul și şansa de a se dezvolta armonios într-o familie. Experienţa și implicarea noastră în vieţile copiilor din centrele de plasament și spitale pediatrice ne-a mobilizat pentru a demara acest program.

Programe Instructiv-Educative

Serviciul Instructiv-Educativ cuprinde programe care asigură integrarea socială a copiilor din Casele de tip Familial din subordinea DGASPC Mureș. Programele săptămânale constau în diferite activităţi care au la bază obiective educaţionale pe diferite teme de viaţă, socializare și recreere.

Prevenirea Abandonului

Problematica abandonului  școlar și familial în rîndul comunității de romi constituie una din provocările de mare actualitate. Serviciul are ca scop prevenirea abandonului familial și spijinirea integrării școlare și sociale a copiilor rromi din localitatea Ogra, Jud. Mureș, prin facilitarea accesului la educație

Ex-beneficiari

Prin intermediul acestui serviciu social ne propunem să ajutăm tinerii care au trăit în instituţii de ocrotire de stat până la vârsta adultă şi în prezent locuiesc în Tîrgu Mureş şi împrejurimi să poată depăşi pragul critic al integrării socio-profesionale, prin tranziţia de la starea de dependenţă la viaţa independentă.

Îngrijirea bebelușilor abandonați

Abandonul copiilor  la naştere în maternităţi, în spitale/secţii de pediatrie afectează grav dezvoltarea acestora într-una dintre cele mai importante etape ale vieţii lor. Misiunea programului este de îngrijire și stimulare a acestor copii și reintegrarea lor în familia naturală sau de plasament.

Tabere de Vară

Începând din 2002 până în prezent, peste 400 de copii și tineri aflați în plasament sau în situații de risc au participat anual în taberele de vară organizate de către Fundația LOC,  în diferite locații. Chiar daca fiecare vară a fost diferită, tabăra reprezintă o experiență puternic pozitivă, cu multe beneficii pentru copii.

Pregătire-Instruire

Fundația LOC ofera pregatire și instruire profesională pentru părinți sociali,  părinți adoptivi și asistenți sociali. Program  are la bază modelul  terapeutic TBRI (Trust-Based Relational Intervention) care oferă instruire acestora în vederea  îngrijirii copiilor aflați în plasament sau adoptați care suferă de traumă.

COPYRIGHT © 2017 Fundatia LOC
Make a Donation
Paybal button